Qigong reducerar stress och oro

Qigong är en kinesisk träningsform som använts för att främja hälsa och välmående. Qigong används även som en del inom kinesiska kampsporter (wushu) för att stärka fokus och minska psykisk anspänning, exempelvis inför tävling. Det handlar om relativt enkla fysiska övningar som kompletteras med andning och medvetandekontroll. Fem olika grundläggande filosofiska baser för qigong är den buddistiska, taoistiska, konfucianska, medicinska och kampsportsbaserade. Inom den medicinska inriktningen kan man exempelvis lära sig övningar för att stilla ”trippelbrännaren” (ett organ som finns inom den kinesiska medicinen).

Qigong för trippelbrännarharmonidisharmony_in_the_Triple_Burner_Wellcome_L0038894Vetenskapliga studier har visat att qigong kan användas vid ohälsotillstånd såsom stress och ångest. Meta-analysen (sammanställning och jämförelse av flera studier) gjordes på vuxna personer som tränade mellan en och tre månader. Intressant analys även om antalet studier var relativt få, något som författarna även poängterade själva.

Referens vetenskaplig artikel:  Wang et al., 2014, Managing stress and anxiety through qigong exercise in healthy adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, Complementary and Alternative medicine, 14;8.

Kommentera