Skrämsel och kritisk granskning

MS löpStrokecancer

Lösnummerförsäljning av tidningar utgör en viktig del i försäljningen. Syftet är att locka dig till att göra ett spontanköp på grund av att löpet ser så intressant ut. Av den anledningen är det de absolut mest kunniga på redaktionen som sätter rubrikerna.

Kanske har du märkt att framsidan på själva tidningen inte alls stämmer med hur löpsedeln ser ut. Kanske har du även kommit till slutsatsen att man inte alltid kan lita på vad som står där. De så kallade experter som uttalar sig är av mycket olika dignitet så ordet ”expert” bör man kontrollera närmare.

Efter trenden ”early detection” som innebär att man ska försöka hitta hotande ohälsa innan det är för sent, har våra kvällstidningar och veckotidningar fullständigt bombarderat oss med skrämselpropaganda.

Sociala medier utlovar guld och gröna skogar

Några tips för kritisk granskning av innehållets validitet. Kontrollera vem som skrivit texten. Vad har personen för utbildningsbakgrund? Är bakgrunden relevant för det man skriver om (ta exempelvis Game Changer som handlar om kost och träning men upphovspersonen har studerat företagsekonomi). Verkar det man skriver rimligt? Finns det någon kick back kopplat till det man talar sig varm för?

En kommentar Lägg till din

  1. AG skriver:

    Att provocera rädsla och skamkänslor används alldeles för ofta i media.

Kommentera