Konsten att skuldbelägga

yvonnelin_hälsa_grrr_skuldreklamNågot de flesta forskare inom ohälsa insett är att skrämselpropaganda är föga framgångsrikt. Inom motivationspsykologin finns det belägg för att både belöning och bestraffning kan verka som trigger för att få någon att utföra en handling.

Min fråga är inte om det är effektivt eller inte, utan huruvida det är etiskt att skrämma eller skuldbelägga människor för att få dem bli mer hälsosamma. Jag föredrar morot före piska och är därför lite tveksam till affischer och reklam som uppmanar till sundare livsstil genom skuld, skam eller hot. Eller vad sägs om följande reklam som pryder Centrum för Psykiatriforskning och Karolinska Institutets byggnad? Märk väl att KÄTS (kunskapscentrum för ätstörningar) som ligger där inte ser positivt på budskapet. Hur känner sig den som åker hiss? Och säg mig varför vi måste bli påtvingade kaloriberäkningar jämt och ständigt?

 

Kommentera