Våld mot kvinnor

Idag är det internationella dagen mot Våld mot kvinnor. 8500 kvinnor utsetts varje år för våld och skyddet för utsatta kvinnor är mer än bristfälligt. Ett stort antal kvinnor mördas av deras män eller före detta män där för övrigt 8 av 10 är svenska män. Det finns mycket att göra gällande utredning och brottsbekämpning som inte fungerat som det ska.

I ett land som Sverige som vi säger stå för demokrati, jämlikhet och social trygghet är det skamligt att vi inte kan skydda utsatta grupper för våld. Det gäller inte bara kvinnor utan även män och barn. Av oprovocerat gatuvåld är män mer utsatta än kvinnor men när det gäller våld i hemmet är det kvinnor som drabbas i större utsträckning.

Det värsta är att det grövre våldet drabbar kvinnor

Barn som bevittnar våld far även de illa. Vissa kan parera en full förälder genom att lyda, undvika misstag och hålla sig undan. Men de som är barn till en psykiskt sjuk förälder med personlighetsstörningar och sociopatiska drag har inte en chans. De upplever föräldern som elak men har ingen möjlighet att fly misshandeln. Sedan har vi de barn som försöker förstå en våldsam förälder i en evig och obesvarad kärlekssökande kamp.

Det våld som en sjuk sambo utsätter en kvinna för är ofta värre än många kan föreställa sig. Det innefattar inte alltför sällan grov misshandel, grova övergrepp och ett underkastelsetvång som berövar kvinnan alla värdighet.

Vad anser jag (och med mig de flesta friska män) om dessa misshandlande män? De är fega, impotenta och svaga varelser som inte kan stå upp mot andra än de som är i uppenbara fysiska underlägen. De bryter även mot klassiska manliga normer när de ger sig på svaga personer. Kvinnor är inte svagare än män men, efter år av misshandel och övergrepp blir man svag och skör, oavsett man är man eller kvinna.

Förklaringen är att det oftast är sjuka personer med trasiga leksaker som utför elaka handlingar (män som kvinnor) av den typ av våld som beskrivits. Det är en förklaring men ingen ursäkt för att man inte söker hjälp för sina problem. De flesta av den grymmare (och vekare) karaktären av förövare normaliserar istället sitt beteende och lägger skuld på offret.

Men när det gäller att stå upp för sina handlingar inför friska män eller snälla föräldrar, ja då gömmer man sig. Mitt råd är att söka hjälp både när det gäller förövare och offer.

Det går att få hjälp men går det att få ett tillräckligt skydd? Operation Gryning är ett projekt som syftar till att förbättra brottsutredningar gällande våld i nära relationer. Det är inte en dag för tidigt.

Kommentera