I korthet om Mentalism

Visste du att det var den grekiske filosofen Aristoteles (384 -322 f.Kr.) som var först ut med en formell teori om beteende? Han menade att det var ett icke-materiellt psyke som var ansvarigt för människans tankar, tolkningar och känslor. Även processer som fantasi, uppfattning, åtrå, njutning, smärta, minne och argumentation menade han var psykets uppgift.

Psyket var en egen entitet skild från kroppen

dorr-i-huvud-copingPsyket var enligt Aristoteles separerat från kroppen men agerade genom hjärtat för att framkalla beteende. När ”psyke” översattes till engelska valde man termen ”mind” som egentligen är ett anglosaxiskt ord för ”minne”.

 

Kropp & Själ är inte en träffsäker översättning

yvonnelin_träning_ortorexi_yogasalutTräningsformer Body & Mind uttrycks på svenska som ”Kropp & Själ” vilket inte blir helt korrekt. Kropp & Psyke låter inte lika säljbart naturligtvis och Body & Soul, som skulle vara en översättning av vårt svenska variant känns udda.

Mentalism

Nåja, tillbaka till Mentalism som i ett filosofiskt perspektiv innebär att en persons psyke är vad som ansvarar för beteende. Mentalism upplever en renässans och är högaktuellt inom media, litteratur och inte minst inom det vetenskapliga området för neuropsykologi.

Kommentera