SBU rapport hetsätning

logo SBUBåde psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget som gjordes tidigare men är värt att påminna om. 

Vid hetsätningsstörning tappar man kontrollen över ätandet och äter mycket fort, äter trots att man inte är hungrig eller tills man är obehagligt övermätt. Det liknar bulimi, men personer med hetsätningsstörning kräks inte upp maten, och ägnar sig inte heller åt hård träning eller missbruk av laxermedel. Många med hetsätningsstörning är överviktiga.

SBU:s rapport visar att både kognitiv beteendeterapi, KBT, och interpersonell psykoterapi, IPT, gör att hetsätningen minskar eller upphör. Effekten är kvar även ett år efter behandlingen avslutats. Antidepressiva läkemedel av typen SSRI och det centralstimulerande medlet lisdexamfetamin ger också effekt, men där är det oklart om effekten finns kvar efter avslutad behandling.

Rapporten hittar du på http://www.sbu.se/248 

Kommentera