Rasister på stan

rena rama solförmörkelsen när man såg flaggor och snagg på stan. Man skäms ända in i märgen. Tyskland förbjuder Nazister och vad gör våra svenska politiker? Rasister har förbrukat sin rätt att demonstrera. När ska resten av oss lära oss? Tolerans mot intolerans är kontraproduktivt.

Klimatångest

Som förväntat har man nu antagit termen ”klimatångest” inom ramen för psykologi. Detta efter det att psykoterapeuter börjat ta emot patienter som uppvisar tecken på ångest över det klimathot som föreligger. Man är helt enkelt rädd för jordens undergång vilket skapar skräck. Liknande skräck har förekommit i olika religiösa sekter där det i vissa tragiska…

Greta ur ett annat perspektiv

Greta har fått en hel värld att bli mer miljömedvetna. Politiker och skolbarn flockas runt den skolstrejknade lilla flickan som fick tala inför FN församlingen. Vilken ära och vilken genomslagskraft hon har. Men, när man arbetar med det jag gör, det vill säga hälsa kan man inte annat än begrunda hälsoaspekten i att låta en…

Hälsoekonomiskt vansinne

”Hälsoekonomiskt vansinne”. Så kallar Distriktsläkarföreningen och Sfam den modell som i dagsläget används för digital vård. I veckan kan SKL eventuellt sänka ersättningsnivåerna som idag ligger på 650 kr per besök. Ersättningen betalas ut när en patient får digital hjälp på annan ort än sin egen vilket innebär att deras eget landsting får bära den…

Korsning för dementa?

Nog för att man kan känna sig vilsen i en storstad men är det verkligen nödvändigt med 11 skyltar för övergång i en enda korsning? Eller är tanken att man ska gå runt runt i korsningen om man har begränsningar i sin spatialförmåga? Demenskrysset Västmannagatan Tegnergatan……..men i jämförelse med Kina är det kanske inte så…

Underläkare ger upp

Femton underläkare funderar på att ge upp och byta bana mindre än ett år efter de avslutat sin långa läkarutbildning. Tvärt emot vad många tror råder det varken brist på läkare eller sjuksköterskor i vårt land. Problemet är att arbetsvillkoren är så undermåliga att man hellre gör något annat. Debattartikel i dagens medicin Dagens Medicin…