Om Hälsa

Yvonne Lin Helenius HörnaVår sociala miljö och teknik utvecklas i en rasande fart medan människans biologi inte har förändrats nämnvärt på tusentals år. Fysiologi och psykologi går hand i hand i ett fantastiskt nätverk av olika system. Hur väl den här samverkan sker beror på i vilket skick vår hälsa är och när någonting felar söker vi hjälp inom vården. Där delas vi upp i olika delar (såsom öron, näsa, hals eller gyn) eller följer färgade linjer för vad som ska göras (kirurgi, medicin, ortopedi…).

Att ha ett rikt och värdigt liv borde vara alla förunnade men så väl är det inte. Vi får alla vår portion av motgångar och medgångar som vi förhoppningsvis hanterar och genomlever på ett bra sätt.  Inom hälsa är ingenting svart eller vitt. Hur bra eller dåligt vi mår är grader på en skala likaväl som att vara sjuk eller frisk är det. Medan slutet på att vara sjuk är att dö kan man undra vad den högsta graden av friskhet är? Må bra eller dåligt är även det grader på en skala och frågan är hur dåligt eller hur bra kan man må?

Hälsoinläggen kommer att handla om både fysisk och psykisk hälsa/ohälsa. Jag kommer dela med mig av olika rön men även av min egen kunskap och erfarenhet. Fokus är på hur man kan förebygga ohälsa men än mer; hur man kan optimera sitt välmående inom ramen för livsstil.