Så äter du bättre

En nyligen publicerad studie (Walton et al., 2018) undersökte huruvida ungdomars matvanor hade samband med hur ofta man åt tillsammans med sin familj. Så många som 2728 personer mellan 14 och 24 år som fortfarande bodde hemma ingick i studien. Resultatet visade att ju fler regelbundna måltider med familjen, desto bättre åt man. Med bättre mat…

Kropphets pressar Gravida kvinnor P4 Radio Halland idag

Nu har kroppshetsen även nått gravida kvinnor. Socialstyrelsens nya riktlinjer för kost och fysisk aktivitet varnar gravida kvinnor för kraftig övervikt, sjukdomar och konsekvenser för barnet. Barnmorskor propagerar för amning för att undvika att barnet blir överviktigt. Bloggerskor visar sina magrutor någon vecka efter förlossningen. Ett ortorektiskt samhälle med gravida som bantar av rädsla. ENERGI…

Kaffe är en hälsodryck eller?

Kaffe är en dryck som dricks i de flesta länder. Det har inte gått många förbi att det råder en kaffetrend i vårt land. Den släta kopp kaffe som var en svensk tradition tillhör en svunnen tid och baristorna med alla dess kaffevarianter är en självklarhet idag. Miljoner människor njuter av kaffe även om en…

Sverigen förlorar Finnkampen

För att fortsätta på gårdagens inlägg kan jag komma med lite gladare nyheter nämligen att Sverige ligger på framkant och är ett aktivt folk. Det är faktiskt endast 15% av vår befolkning som aldrig tränar och vi blir endast slagna av Finland som har 13% icke sportande.  et här kan vi jämföra med Bulgarien, Grekland…

De gamla fettcellerna

Ökar fettcellerna i antal eller i volym är en väldebatterad fråga. Nu har forskare vid Karolinska Institutet fastslagit att det är både och som gäller. Man har även identifierat en tillväxtfaktor som styr fettvävstillväxten. Medan tillväxt sker genom ökning i antal och storlek sker viktminskning endast genom minskning i volym.

Struts eller inkapsling?

Förnekelse hör till min vardag eftersom jag arbetar som samtalsterapeut. Det är inte en lögnaktig person som förnekar utan någon som inte vågar se senningen i vitögat. Det skapar helt enkelt för starka känslor, först och främst i form av ångest.  Förnekelse har en anledning Förnekelse handlar i själva verket om hur vi hanterar våra…

Relation mellan ätstörningar och skador

Forskare genomförde en studie på 163 kvinnliga idrottare  i  gymnasium i södra Kalifornien (Rauh et al., 2010) och fann att 37,4 % hade skador relaterade till ätstörningar, oregelbunden eller hel frånvaro av mens samt en benskörhet över det normala. Författarna föreslår att man styr ätandet för att förebygga. Rent personligt tycker jag att det är…

ORTOREXIA NERVOSA STUDIE

Intressant studie oM ortorexia nervosa Ortorexia nervosa karakteriseras av en fixering vid nyttiga livsmedel i syfte att undvika ohälsa. Till skillnad mot ortorexia atletika innefattar Ortorexia nervosa inte träning och är inte heller kopplat till kroppsideal och/eller viktminskning (Dunn & Bratman, 2015).  ORTOREXIA NERVOSA, BMI OCH PERSONLIGHET En nyligen publicerad studie undersökte om ortorexia nervosa…

Kan man lita på dietister?

Att dietister går en lång och högt kvalificerad akademisk utbildning är det ingen tvekan om men däremot kan man fundera över hur behörighetskraven formulerats. Ätstörningar är de facto överrepresenterat inom dietistskrået. Många dietister har själva ätstörningar Det betyder att det finns en hel del dietister som själva lider av ätstörningar. Sett i ett psykologiskt perspektiv…

Tankefel som konfliktfödare

När vi måste ta snabba beslut hinner vi inte med att rationalisera utan får gå på magkänsla. I stort sätt kommer vi trots detta ofta fram till bra beslut men vissa gånger blir det tokigt. Varför? Jo för att vi förlitar oss på gamla tumregler som vi ofta är helt omedvetna om själva. Hind sight…

Risk och förväntansångest

Man behöver inte leta länge innan man hittar någon skrämselpropaganda dessa dagar. Jag har bloggat en hel del om allt det som man varnas för, mer eller mindre dagligen. Är det inte socker och fetma så är det salt och högt blodtryck som vi bör undvika, vi bör ha hjälm i trafiken och försäkring när…

Periodisk fasta – fakta tack

Periodisk fasta eller intermittent fasta även kallat är populärt dessa dagar. Ett flertal skribenter och tidningar skriver om de olika uppläggen och hänvisar till forskning. Men, när man googlar och klickar på de olika länkarna inser man att nästan ingen anger referenser till de studier som man talar om. Alla med en akademisk utbildning borde…