Kuriosa om vänsterhänta

Högerhänt som självförsvar Bara 10 % av oss människor är vänsterhänta. En hypotes om varför det förhåller sig så är att det härrör från forntiden som var med våldsam än dagens samhälle. Man menar att den som håller ett vapen med vänster hand samtidigt vrider vänster kroppshalva framåt. På vänster sida sitter som bekant vårt…