Varför alltid ytterlägen?

När vi är unga vill vi helst vara som alla andra för att inte sticka ut. Den första som går in i puberteten våndas men så även den som är sist ut. Den stora mitten är det som verkar tryggast och bäst för att bli accepterad. Klassens längsta hukar sig för att bli mindre och…