Hotel Gym the Chinese way

Det hör inte till vanligheterna att jag tränar på gym i Kina. Parkträning om morgonen är snarare det jag är van vid men när luftföroreningarna är som i Beijing, ja då blir det morgonträning inomhus ibland. Hotellgymmet har flera nyinköpta löpband (vissa har prislapparna kvar hängande över kanten). I stort sätt är de en kopia…