Vem är lycklig?

Strävan efter att bli lycklig härrör från Antiken. Redan då talades det om personligheter och vilka personer som var melankoliska, neurotiska och så vidare. Men även i våra dagar har lyckoforskning fått stort gehör och kanske är det just nu i dessa osäkra tider som vi behöver leta efter lyckan. Extroverta är lyckligare än introverta…