Vem är lycklig?

on

Strävan efter att bli lycklig härrör från Antiken. Redan då talades det om personligheter och vilka personer som var melankoliska, neurotiska och så vidare. Men även i våra dagar har lyckoforskning fått stort gehör och kanske är det just nu i dessa osäkra tider som vi behöver leta efter lyckan.

Extroverta är lyckligare än introverta

Det sägs att utåtriktade personer det vill säga extroverta, är lyckligare än introverta. Deras hjärnor sägs ha ett starkare aktiveringssystem kallat BAS medan introverta har mer av BIS. BIS är ett inhiberingssystem som hämmar beteende. Intressant är att BAS ligger beläget i våra främre delar av hjärnan där vi sköter planering, logik och strukturering. BIS, å andra sidan är lokaliserat i hjärnans känslocentrum. Extroverta strävar efter att närma sig det okända medan introverta tenderar till att fjärma sig och dra sig undan.

Studier

Självfallet är dessa antagande inte generaliserbara rakt över och stämmer inte in på alla. Det är inte fullt så enkelt att kategorisera människor in i fack (även om de flesta idag älskar att undersöka om man är blå, grön, röd eller gul). Men vill du läsa mer om Lycka och Personlighet kan du söka på följande studie:

Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1980). Influence of extraversion and neurotism on subjective well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 668-678.

Kommentera