Jag vill förbättra

Jag vill förbättra …………hmm jag är ju ganska nöjd med mitt liv och då får man fundera lite. Utbildningsmässigt studerar jag mest hela tiden och det är en lagom insats parallellt med livet som företagare. Jag tränar 4 till 5 ggr i veckan och det är jag nöjd med. Jag har en fin relation till…