Kommunikation är makt

inte kunskap Kunskap är inte längre makt utan det är istället kommunikation som tagit över första platsen som maktmedel. Information distribueras utan någon som helst granskning av avsändarens kunskap i en rad olika ämnen, inte minst inom hälsa. Hur många gör en källgranskning innan de tar emot råd? Vill du sälja villan för att grannen tycker det…