Kommunikation är makt

inte kunskap

Kunskap är inte längre makt utan det är istället kommunikation som tagit över första platsen som maktmedel. Information distribueras utan någon som helst granskning av avsändarens kunskap i en rad olika ämnen, inte minst inom hälsa. Hur många gör en källgranskning innan de tar emot råd?

Vill du sälja villan för att grannen tycker det är en bra idé?

yvonnelin_fakesalespersonMedan vi ställer högre krav på att mediapersoner inom ekonomi bör ha faktakunskap, såvel formell som informell, för att kunna leda ekonomidebatter eller skriva krönikor är det inte samma fall för exempelvis kost & träning.

Kunskap och färdighet

yvonnelin_personal-trainer-iconIbland funderar jag över vilken utbildningsbakgrund och erfarenhet personer har, som leder träning och uttalar sig om kost i olika TV program? Fråga doktorn har en doktor men är de som ger kostråd verkligen dietister eller nutritionister? Har tränarna formella kunskaper inom fysiologi och psykologi innan man piskar runt sina överviktiga adepter?

Om man har påtagliga brister i kunskap – är man då medveten om sina brister? 

Kommentera