Forskare väljer ofta studenter

Etik i forskning Ett flertal studier inom psykologi och idrott utgår enbart från studenter som försökspersoner. Vissa institutioner ställer till och med krav på att studenter ska deltaga i försök för att få sina poäng. Studenten får sällan ett underlag där det står att man kan avbryta eller inte behöver delta om man inte vill…