Forskare väljer ofta studenter

Etik i forskning

Ett flertal studier inom psykologi och idrott utgår enbart från studenter som försökspersoner. Vissa institutioner ställer till och med krav på att studenter ska deltaga i försök för att få sina poäng. Studenten får sällan ett underlag där det står att man kan avbryta eller inte behöver delta om man inte vill och ej heller skriver de alltid under på att deras data får användas för forskning. Rättigheterna som student är inte alltid som de borde vara och frågan är om man följer de etiska krav som man undervisar om?

Extrema bekvämlighetsurval

Man kan även fråga sig hur det ser ut med studiernas validitet och om man verkligen kan generalisera utifrån expriment med extremt homogena grupper bestående av studenter från en och samma fakultet? De är knappast representativa för hela vår befolkning. Något att fundera över.

Kommentera