Träna hjärnan

Storhjärnan styr alla våra högre funktioner och processer såsom motorik, sensorik, associationsförmåga, planering, orientering och förmågan att räkna, läsa och formulera sammanhang. Den äldsta delen som ofta kallas reptilhjärnan ansvarar för känslor, minne med mera medan lillhjärnan ansvarar för mycket av vår koordinationsförmåga och balans. Till sist har vi hjärnstammen som innehåller olika kärnor vars…

Forskare väljer ofta studenter

Etik i forskning Ett flertal studier inom psykologi och idrott utgår enbart från studenter som försökspersoner. Vissa institutioner ställer till och med krav på att studenter ska deltaga i försök för att få sina poäng. Studenten får sällan ett underlag där det står att man kan avbryta eller inte behöver delta om man inte vill…

Homeostas och pistolskott

Termen homeostas myntades av fysiologen Claude Bernard såsom beskrivande för en balanserad inre miljö. Det som reglerar och upprätthåller en konstant intern miljö, när yttre och inre förändringar sker, är det så kallade autonoma nervsystemet (ANS). Det här systemet sköter sig själv utan vår egen direkta påverkan och är aktivt när det gäller koordination av…

En dag i balans

Wellness i praktiken Idag var en dag som blev en ”bra dag på jobbet”. Ett par timmars föreläsning om respirationsfysiologi för deltagare i en Pilatesutbildning som start och avslut med föreläsning i motivationspsykologi. Jag känner mig så tacksam över att vi i vårt land har möjlighet att studera det vi vill och att personer som jag,…

Känslornas gömställen

Känslor har sina designerade platser i hjärnan. Vi blir alla glada, ledsna, äcklade, rädda eller arga till och från och erfarenheten säger oss vad som får oss att känna på ett visst sätt. Men var kommer egentligen känslorna ifrån? Två hemsfärer Hjärnan brukar delas in i vänster respektive höger hjärnhalva. Den vänstra hemisfären karakteriseras av språk,…