Homeostas och pistolskott

Termen homeostas myntades av fysiologen Claude Bernard såsom beskrivande för en balanserad inre miljö. Det som reglerar och upprätthåller en konstant intern miljö, när yttre och inre förändringar sker, är det så kallade autonoma nervsystemet (ANS). Det här systemet sköter sig själv utan vår egen direkta påverkan och är aktivt när det gäller koordination av kroppsliga funktioner. ANS är aktivt vid matsmältning, kroppstemeraturreglering och blodttryck för att ge några exempel.

Går det att reglera eller ej?

Enligt medicinsk forskning sköter sig det här systemet på egen hand och utan inblandning av vår vilja. I den österländska medicinen menar man däremot att det går att kontrollera vissa funktioner, såsom blodtryck och hjärtfrekvens, med medvetandekontroll. Vid ett öst-väst expriment lät man tibetanska munkar gå in i meditativa tillstånd. Man avfyrade därefter ett pistolskott och kunde konstatera att de reflexer som vanligtvis uppkommer vid höga och skarpa ljud, endast var marginella hos munkarna i jämförelse med vanligt folk vid vaket tillstånd. Bland annat gällande blodtryck, puls och hjärnvågor.

Coolt……

Kommentera