Träna hjärnan

on

Storhjärnan styr alla våra högre funktioner och processer såsom motorik, sensorik, associationsförmåga, planering, orientering och förmågan att räkna, läsa och formulera sammanhang. Den äldsta delen som ofta kallas reptilhjärnan ansvarar för känslor, minne med mera medan lillhjärnan ansvarar för mycket av vår koordinationsförmåga och balans. Till sist har vi hjärnstammen som innehåller olika kärnor vars funktioner är att upprätthålla andning, styra sömn med mera. Hjärnan är ett komplext system av olika nervceller som får oss att kunna verka i en social miljö.

TRÄNA HÖGRE FUNKTIONER

Men hjärnan är även plastisk det vill säga formbar så det gäller att belasta den med utmaningar så att den förbättrar sina resurser. Ju äldre vi blir desto sämre fungerar de olika bansystemen så det gäller att träna på för att få ett långsammare åldrande. Nu tänker du kanske först och främst på att träna fysiskt vilket är en god idé men så är även mental träning. Det kan vara allt från logik till koncentration och minne som behövs tränas. När man tränar högre funktioner som dessa blir man bättre och bättre på det. Faktum är att man i likhet med fysisk träning kan behöva vila och återhämtning efter man utmanat hjärnans högre funktioner. Det vet de flesta som programmerar, utför avancerade matematiska uträkningar, memorerar långa sekvenser eller annat som är tufft för oss.

Det känns som träningsvärk…..

 

Kommentera