Orolig för oron

Vissa personer är oroliga av naturen. Andra är kolugna. Så långt är det ingen större fara men när det lugna övergår i passivitet och apati är det illa. Illa är det även när oron är så stark att man kan tala om generaliserad ångest så kallad GAD. GAD kan närmast beskrivas som att man oroar…

Motion mot ångest

Rätt in i tigerns gap är det bästa sätt som jag kan beskriva den tidningsartikel som jag nu läser i Allmänmedicin Special. Rubriken lyder: Motion ett lovande recept mot ångest. Doktoranden från Göteborg menar att lite lagom motion räcker för att bli bättre i sin ångest. Den studie hon hänvisar till undersökte 233 patienter (70%…