Hälsa på jobbet

Hälsa på jobbet Många anser att man gör alldeles för lite för att förbättra hälsa och välmående på arbetsplatsen och tyvärr visar alltför många studier en avsaknad på resultat av de satsningar som man gjort hittills. Ett av problemen verkar vara att man försöker få in allt på en och samma gång. Man ska förbättra…

Att veta vad man talar om

Ponera att jag besöker dig i ditt hem och ser skor på din skohylla. Jag säger följande och pekar ”de där skorna är bra men de där är dåliga”. Skulle du kunna avsluta samtalet där eller skulle du vilja ha ett förtydligande på vad jag menar med bra och dåligt? Jag tror nog att de…

Evidens baserade åtgärder

Inom hälsa och behandling talas det ofta om evidens, det vill säga att den åtgärd som man föreslår är vetenskapligt utforskat och belagt. Utöver detta finns det beprövad erfarenhet som vilar på att man har en procedur som tillämpats under lång tid och som har experternas godkännande. Anledning till att man inte kan göra hur…

Feltolkning av vetenskapliga studier

Vetenskapliga studier är inte helt enkelt att förstå om man inte är insatt. För den oinvigde kan studierna te sig ganska högtravande och utan underhållningsvärde.  Så ska det vara för syftet med rapporterna är att förmedla fakta och inte underhållning. Förenkling öppnar för fler tolkningar Att media sedan förenklar och generaliserar är inte ovanligt eftersom…