I korthet om Dualism

Visste du att den franske antroposofen och filosofen René Descartes (1596-1650) skrev den första neuropsykologiska texten? Han gav hjärnan en distinkt plats och betydelse och liknande den mycket vid en maskin. Kropp och själ var åtskilda I Descartes värld fanns det ingen förbindelse mellan kropp och själ. Han ansåg att kroppen var rumslig materia  medan själen…