I korthet om Dualism

yvonnelin_body-soulVisste du att den franske antroposofen och filosofen René Descartes (1596-1650) skrev den första neuropsykologiska texten? Han gav hjärnan en distinkt plats och betydelse och liknande den mycket vid en maskin.

Kropp och själ var åtskilda

I Descartes värld fanns det ingen förbindelse mellan kropp och själ. Han ansåg att kroppen var rumslig materia  medan själen var icke-materia och även om de var åtskilja kunde de interagera, ett synsätt som kom att kallas för dualism.

Djur fick lida

Med resonemanget han förde uppstod vad som kallats Body & Mindproblemet. Hur kan en icke-materia själ påverkan en materiell kropp till rörelse? Dessvärre fick Descartes dualism oanade konsekvenser. Descartes menade nämligen att djur inte har någon själ, vilket föranledde en grym behandling och tillika grymma djurförsök, i tron att djur inte kunde känna smärta.

Kommentera