I korthet om Mentalism

Visste du att det var den grekiske filosofen Aristoteles (384 -322 f.Kr.) som var först ut med en formell teori om beteende? Han menade att det var ett icke-materiellt psyke som var ansvarigt för människans tankar, tolkningar och känslor. Även processer som fantasi, uppfattning, åtrå, njutning, smärta, minne och argumentation menade han var psykets uppgift….

Nya rön om överträningssyndrom

Överträningssyndrom är en form av utmattning som för konditionsidrottare manifesteras av framför allt en markant nedgång i prestationsförmåga i tillägg till extrem trötthet. Nu har forskare undersökt hur den här träningsrelaterade utmattningen påverkar kognitiva funktioner, det vill säga hjärnverksamhet som kräver männskliga reflektioner och kvalitéer. Försökspersonerna som ingick utsattes för en mild överträning och testades…

Folkhälsan förfärar

Idag stod hälsovetenskap på PT schemat vilket är ett ämne som jag tycker mycket om att undervisa i. Att arbeta som tränare är en ynnest och det gäller att kunna skilja på fitness-, hälso- och prestationsinriktad träning. Att träna för att behålla eller förbättra hälsan, förbättra sin fysiska förmåga eller gå ner i vikt skiljer…

I korthet om Dualism

Visste du att den franske antroposofen och filosofen René Descartes (1596-1650) skrev den första neuropsykologiska texten? Han gav hjärnan en distinkt plats och betydelse och liknande den mycket vid en maskin. Kropp och själ var åtskilda I Descartes värld fanns det ingen förbindelse mellan kropp och själ. Han ansåg att kroppen var rumslig materia  medan själen…