Vaga påståenden om mat och träning

Ibland undrar jag hur det är möjligt att dra slutsatser när orden man väljer är så pass vaga som de ofta är.  Exempelvis; socker är dåligt, sallad är nyttigt, gå är bättre än att springa, övningen känns bra, alla säger så, träning ger mer ork, protein bygger muskler och så vidare.

Vad menar man med dåligt? Dåligt för vad och hur då dåligt?  Dåligt = nedbrytande? Eller giftigt? Eller vad? Vad exakt ska hända? Har inte mängd en betydelse alls? Typ av socker?

Vad menas med nyttigt? Näringsrikt eller menar man egentligen energifattigt?

Gå bättre än springa – för vad då? För kondition, nöje, vikt eller stressreducering eller vad?

Övningen känns bra? Är målet utförandet av olika övningar välmående?  För om man vill bli starkare är kanske belastningsgrad, tid och utförande viktigare.

Träning ger mer ork? Vilken typ av träning?  Specificera gärna.  Och när ska detta inträffa? Man har ju mest ork i början av ett pass.  Så långsiktigt bör kanske finnas med i sammanhanget.

Protein bygger muskler? Bygger vad? Hypertrofi? Vilka proteiner? Aktin & Myosin? Eller är det säljpropaganda för pulver igen?

Kommentera