Träning mot ryggsmärta utrett

En nyligen publicerad metaanalys (Owen et al., 2019) har kartlagt vilken form av träning som lämpar sig bäst vid ländryggssmärta. 5578 patienter som ingått i 89 olika vetenskapliga studier studerades. Många metoder har tidigare lyfts fram som lämpliga vid ländryggssmärta men vid sammanställningen av hur tillförlitliga studierna är framkom att Pilates, styrketräning, aerob träning, stabiliseringsträning…

Ont i ryggen?

En av Ylabs golfproffs kallade oss för ”ryggreparatörerna” vilket är en träffsäker beskrivning för det är just vad vi gör. Vi reparerar ryggar med mycket stor framgång men i vår goda wellcareanda tar vi reda på varför man fick ont och ser till att det inte händer igen. Jag hoppas att du och någon du…