Irrationellt om träning och vikt

Titt som tätt hör man påståenden som ”man blir tjock om man inte tränar”. Ibland undrar jag om den som följer dogmatiska påståenden som detta suttit ner och funderat över rimligheten i påståendet. Om påståendet är korrekt och allmängiltigt skulle det innebära att alla människor som inte tränar är tjocka. Det är ganska enkelt att…

Spola Dr Mosleys produktplaceringar

Jag utlovade en uppföljning på föregående avsnitt av dr Mosley och hans undersökningar igår så här kommer den. Som så ofta gällde frågan om det var en bra diet eller inte den där H*** dieten (jag vill inte nämna den vid namn av principskäl). Man inledde med att tala om nyttighet och menade att den…

På tal om hunger

Jag fick en fråga om hunger och mättnad och tänkte att det säkerligen är fler som undrar hur det fungerar med hunger. Det finns i princip två olika system för hunger, det homeostatiska och det kogni-limbiska systemet. Det första handlar om ett rent fysiologiskt system där lågt blodsocker spelar in som en slags visseblåsare för…