Irrationellt om träning och vikt

on

Titt som tätt hör man påståenden som ”man blir tjock om man inte tränar”. Ibland undrar jag om den som följer dogmatiska påståenden som detta suttit ner och funderat över rimligheten i påståendet.

Om påståendet är korrekt och allmängiltigt skulle det innebära att alla människor som inte tränar är tjocka. Det är ganska enkelt att motbevisa det här påståendet genom att jämföra statistik på antalet överviktiga med antalet icke-tränande.

Sextiofyra procent är måttligt fysiskt aktiva mer än 150 minuter per vecka och 33 respektive 38% av män och kvinnor mellan 45-64 år tränar fem timmar i veckan enligt idrottsstatistiken (med reservation för överrapportering). Runt 45-55% av kvinnor och män i medelåldern är överviktiga. Så det borde finnas överviktiga som tränar med andra ord. Känner du någon som är normalviktig som inte tränar? Troligtvis flera eller hur.

Dylika påståenden är kort och gott irrationella övertygelser som saknar empiriskt stöd.

Kommentera