Varför mår vi som vi gör

Om man börjar varje dag med att säga ”jag mår fantastiskt” mår man bättre då? Om man ler utan att vara glad, blir man glad då? Det kanske får omgivningen att tro att vi mår bra men jag tror knappast att man går på det själv. Man kan förvisso leda bort sina tankar från de…

Ortorexi hjälp för sent

Jag hatar ortorexin och vad den gör med människor. Den bryter ner kroppen, den gör människan förtvivlad och ångestfylld och den gör en korkad rent ut sagt. Man tränar och äter på ett sätt som gör att man inte kan tänka logiskt eller agera för sitt eget bästa. Det värsta är att man tror att…

På tal om hunger

Jag fick en fråga om hunger och mättnad och tänkte att det säkerligen är fler som undrar hur det fungerar med hunger. Det finns i princip två olika system för hunger, det homeostatiska och det kogni-limbiska systemet. Det första handlar om ett rent fysiologiskt system där lågt blodsocker spelar in som en slags visseblåsare för…