När kommer Epikuros tillbaka?

Den första som talade om lycka var Aristoteles som vi framför allt förknippar med logikens premisser och slutsatser vilket känns ganska avlägset från lyckokänslor. Han förespråkade förvisso dygden som en förutsättning för lyckan vilket kanske inte känns så tidsenligt idag. Tacka vet jag Epikuros som talade om Lycka som ett resultat av njutning. Förhoppningsvis går…

Holistisk träning mer än bara fys

Orienten och Asien har en lång och tusenårig träningstradition. Oavsett om det handlar om indisk Yoga, kinesisk Qigong eller japansk Kendo har det en sak gemensamt; flöde. När andning, medvetande och kroppsrörelse sker synkront och i samstämmighet uppstår det energiflöde som man anser vara helande. Ingen del är viktigare än en annan. Öst och Väst…

”Bara vara här och nu”

Yoga kom som en befriare för många som levde i en hektisk värld. Snabbt spred sig ord som ”bara vara” och ”här och nu”. Man tränade sina Asanas, andades som en eldfågel eller Dark Vader och talade om att vända sina tankar inåt. Man skippade som regel Yama och Niyama eftersom etik och moral skiljer sig…