Lätt påverkade är vi allesammans

Hiss experiment om påverkan

yvonnelin_conformity_halsa

När man går in i en hiss går man oftast in, kollar var knapparna sitter, trycker på sitt våningsplan och vänder sig mot dörren. En vetenskaplig studie lät en helt om studien ovetande person gå in i en hiss. Personen i fråga betedde sig som förväntat och stod och väntade vänd mot dörren. Alla övriga som kom in i hissen var riggade och en del av den vetenskapliga studien. De gick in, en efter en, och ställde sig vända mot den bakre väggen.  När hissen stannade på olika våningsplan klev ytterligare personer på som även de ställde sig mot den bakre väggen. Innan hissen nått till slutdestinationen hade den ovetande personen vänt sig om i de allra flesta fall. Varför följer man gruppen?

Informativt eller normativt

Två olika orsaker. Den ena är därför att man tror att man har fel. Kanske finns det en dörr på den andra sidan. Den andra orsaken är att man inte vill avvika i beteende från en grupp. Man tycker annorledes men väljer att göra som andra. Kanske känner du igen det här från skolan när man känner att man har ett svar men alla andra verkar ha andra svar så då håller man tyst och sällar sig till de andras uppfattning. Man vill inte sticka ut helt enkelt. Eller så var det den första varianten, man börjar tvivla på att man har rätt.

Vi tror oss vara ståndaktiga men är sällan så opåverkbara som vi tror. Kanske är det därför majoriteten tror att de tillhör minoriteten. Vill du se hissexprimentet som har sitt ursprung i forskaren Asch och hans studier om påverkan, har du den här:

https://www.youtube.com/watch?v=MDD4IkVZWTM

Kommentera