Lycka smittar

Många är de som söker efter lyckan men frågan är om den går att finna? Lycka är kanske något som finns inom oss om vi bara tar oss tid till att söka där.

yvonnelin_shopenhauerForskning har visat att lycka inte har något samband med utbildning, ekonomi, social status eller hälsa heller i någon större utsträckning.

Lycka har däremot ett samband med tro och relationer. Kanske är det just därför vi tenderar till att lägga mer och mer tid på nära och kära desto äldre vi blir?

Kommentera