Konsten att övertala

on

Ingen är vaccinerad mot övertalning

De flesta av oss människor upplever att vi är resistenta mot övertalning. En anledning är att vi inte märker att vi blir övertalade utan tror oss haft den uppfattning som vi presenterar en längre tid. I ett tidigare inlägg berättade jag om hissexprimentet vilket är en kul historia men likaså förvånande. Kort sagt handlar det om ett expriment där alla som gick in i en hiss, utom en ovetande person, vände sig åt fel håll. Med andra ord stirrade man in i den bakre väggen. Så gott som alla av de ovetande som utsattes för försöket och som naturligtvis stod vända mot dörren, föll för grupptrycket och vände sig om innan hissen nått den högsta våningen. Så lättpåverkade är vi alltså.

Rationell övertalning, påtryckning eller samarbete

Men hur gör enskilda personer då när man vill få någon att göra som man vill? Det finns många olika påverkansmetoder som funger mer eller mindre väl. Vi kan kanske anamma rationell övertalning där vi med starka argument får personen att hålla med till slut. Eller så utövar vi det mindre charmerande sättet – påtryckning. Det finns något outsagt underliggande hot om obehagliga konsekvenser om vi inte förlikar oss med vad påtryckningen handlar om. Inställsamhet är en annan metod som brukar resultera i att personen i fråga håller med och så även om någon använder sig av personlig vädjan.

Självfallet kan man även göra en barter, om du gör det där så får du det här så att säga. Men varför inte prova det gamla hederliga samarbetet istället. Båda går ut som vinnare och förhoppningsvis är båda helt nöjda. Eller helt missnöjda, vem vet. 

Kommentera