Forskningsetik förbisågs av SCÄ

Flera patienter på Stockholms Center för Ätstörningar har deltagit i en forskningsstudie utan samtycke skriver Svenska Dagbladet idag. Hur är det ens möjligt? Först använder man nio miljoner, avsedda för behandling av ätstörningar till forskning och därefter förbiser man de mest elimentära etiska regler som alla som forskare känner till. I det här fallet handlar det om ”samtycke till att medverka” och rätt att avbryta om man vill, vilket ska intygas skriftligen. Om även minderåriga ingått är det förfärligt. Patienter sägs enligt SvD ha uttryckt att de kände sig tvingade att medverka för att få vård. Då handlar det om att utnyttja patienters beroendeställning.

Om detta stämmer är det inte bara oetiskt, det är olagligt.

Hade vi som företag betett oss på liknande sätt hade det varit adjöss och goodbye men nu är det Landstingspengar och det verkar som man kan använda de lite hur som helst. Var finns tillsynen?

Kommentera