Konfirmations Bias suger

En av de vanligaste anledningarna till att människor inte kommer överens, för att inte tala om orsaker till den polarisering som utbreder sig i världen, är konfirmations bias. Det går i korthet ut på att man söker information som bekräftar den teori eller uppfattning man har och bortser från andra perspektiv. Det här gäller inte…

Ett ortorektiskt samhälle

Vårt moderna samhälle har radikalt förändrat synen på mat och fysisk aktivitet. För det mesta till godo men ibland av ondo. När ansvaret för goda levnadsvanor hamnar på individen blir vikten av faktabaserad information om än viktigare. Ett konstant letande efter information om vad, hur mycket och hur ofta vi bör äta har för många…

The term Orthorexia Athletica launched today

Lin & Grigorenko launch a new term for obsession with healthy food and excercise. The Health & Exercice clinic Ylab has developed a method called EED-12 for the specific eat & exercise disorder Orthorexia Athletica. Orthorexia Athletica include obsessive behavior regarding both ”healthy eating” and excercise. Most often the aim is to get a certain body…