Just right OCD

Tvångssyndrom har många olika varianter såsom bacillskräck, assymetritvång, räknetvång med flera men den gemensamma nämnaren är att man har tvångstankar som säger att något hemskt ska hända om man inte utför ritualer av någon sort. Det kan vara ritualer där man knackar ett visst antal gånger i väggen, alltid börjar ett trappsteg men höger fot,…

Ortorexi och Bratman kritiseras

En färsk studie inom ramen av journalistik kritiserar både Steven Bratman och olika mediaartiklar om ortorexi. Det huvudsakliga argumentet som författaren Amy Ross Arguedas har är de tillfrågade ”experternas” avsaknad på kompetens för att kunna uttala sig i ärendet. Hennes rapport är intressant och nödvändig. Alltför många uttalar sig om ortorexi och andra sjukdomstillstånd utan…

Konfirmations Bias suger

En av de vanligaste anledningarna till att människor inte kommer överens, för att inte tala om orsaker till den polarisering som utbreder sig i världen, är konfirmations bias. Det går i korthet ut på att man söker information som bekräftar den teori eller uppfattning man har och bortser från andra perspektiv. Det här gäller inte…

Obesity, sugar and the U.S.A.

Some interesting graphs worth consideration.  Steap increase from the beginning of the 80:s – the start of the fitness industry. No claim that it is correlated but interesting fact.

Ett ortorektiskt samhälle

Vårt moderna samhälle har radikalt förändrat synen på mat och fysisk aktivitet. För det mesta till godo men ibland av ondo. När ansvaret för goda levnadsvanor hamnar på individen blir vikten av faktabaserad information om än viktigare. Ett konstant letande efter information om vad, hur mycket och hur ofta vi bör äta har för många…

Obesity, sugar and the U.S.A.

Some interesting graphs worth consideration.  Steap increase from the beginning of the 80:s – the start of the fitness industry. No claim that it is correlated but interesting fact.

The term Orthorexia Athletica launched today

Lin & Grigorenko launch a new term for obsession with healthy food and excercise. The Health & Exercice clinic Ylab has developed a method called EED-12 for the specific eat & exercise disorder Orthorexia Athletica. Orthorexia Athletica include obsessive behavior regarding both ”healthy eating” and excercise. Most often the aim is to get a certain body…

Freak shake and Avocado hand

Freak shakes In times of Obesity and Orthorexia, Freak shakes and Avocado hands are popular terms. Freak shake is a regular milk shake topped with whipped cream and a donut or something extra and sweet on top. Avocado hand Avocado hand? Well, holding an avocado while cutting it in half, is obviously a common way to…