Ortorexi och tränings beroende är inte Anorexi

yvonnelin_fitnessmanyvonnelin_AnorexiaSame same eller different different?

När medicinskt utbildad personal i offentlig sektor går ut offentligt och påstår att Ortorexi och Anorexi överensstämmer i fråga om samma kriterier enligt DSM-5 börjar man undra.  Femton år har gått sedan starten av behandling för personer som drabbats av fenomenet ”fixering av nyttiga livsmedel” allmänt kallat ortorexi. Nittionio procent av de som kommer till Ylab har mer eller mindre destruktiv träning med i bilden. Inte för att vi önskar det utan för att det är så det ser ut. Vi kan idag säga att vi har en ansenlig hög dokumentation och en god portion erfarenhet. Ortorexi med träning som tillägg är inte en medicinsk diagnos men det betyder inte att tillståndet inte finns. Det finns lika många skillnader mellan de två tillstånden som mellan Anorexia och Bulimi. Inkörsport, mål och symtom för anorexi respektive ortorexi kan ha likheter men det finns även väsentliga skillnader.

I övrig kan man undra hur en muskulös kropp, såsom hos tränande ortorektiker kan infria kriteriet på undervikt såsom det definieras i DSM-5?

Kommentera