Friskis & Svettis bör betala moms

on

Förmåner som ideell men inte ansvar som kommersiell

fs-skellefteaFriskis & Svettis kommer att få betala moms för sina hyrda lokaler står att läsa i Dagens Nyheter. Man oroar sig för att vissa föreningar kommer att få stänga för att få det att gå ihop. För en Stockholmsförening innebär det 20 miljoner i ökade kostnader som man inte kan dra av. Anledningen är att hyresvärdar inte skriver kontrakt med ideella föreningar så flera föreningar startar aktiebolag för hyreskontrakten som sedan debiterar föreningen. Momssumman säger lite om vilken ekonomisk rörelse det handlar om.

Företag eller förening?

fs-norrkopingDet är inte en dag för tidigt för F&S att följa de regler som finns i den kommersiella världen. Man kan inte rida på två hästar samtidigt – i den ena stunden är man ideell och i den andra kommersiell. De gym- och fitnessanläggningar som F&S faktiskt konkurrerar med får vackert betala sin moms. Visst kan man diskutera huruvida ideella föreningar borde få skattelättnader men när F&S tog steget från idrottshallar och gympa till att driva lönsamma träningsanläggningar får man stå sitt kast.

almi_fp_gron_rgbMan har ju exempelvis Almi Företagspartner så då drivs det väl som ett företag eller? Om man bildar aktiebolag och får lån från bank och Almi vad är det då om inte ett företag? I och för sig är aktiebolag vanligt inom idrottsrörelsen idag så man är inte ensam men vem äger aktiebolagen?

Lika moms och hyresvillkor för kommersiella lokaler (och även idrottslokaler månne….)

fs-vasterasMen faktum avstår att rätt ska vara rätt. Ge gärna F&S med flera momsfrihet men då ska det naturligtvis även gälla för andra aktörer såsom gym och fitnessanläggningar. Det lär ju aldrig hända så varför inte börja upplåta idrottshallar till företag på samma villkor som ideella organisationer har? Kanske bör även aktiebolag ha möjlighet till volontärer med löner under existensminimum och förmånliga sociala avgifter? Hur ser det ut med tjänstepensioner och försäkringar för de personliga tränare eller gruppinstruktörer som arbetar i superanläggningar som ideella organisationer har?

I ett kommersiellt perspektiv prisdumpar F&S gymkorten

Jag har stor respekt och beundran för F&S organisation och värdegrund men man bör inse att man faktiskt kan fundera över om det är illojal konkurrens när man på grund av statliga anslag och skattelättnader som ideell organisation kan priskonkurrera ut andra friskvårdsaktörer. Så betala er moms och höj era kort med de 10 procent som det skulle innebära enligt artikeln. Det klarar ni nog eller så kan man skära ner lite på ytorna kanske. Det är dyrt med hyra.

Bästa lösningen vore att ingen moms eller fastighetsskatt borde tas ut av vare sig föreningar eller företag som bedriver friskvårdsverksamhet. 

 

 

Kommentera