Stockdale Paradoxen

on

You must retain faith that you will prevail in the end, regardless of the difficulties. AND at the same time…You must confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. 

Optimism kan straffa sig

Att inte mista hoppet samtidigt som man ser realiteten i sin situation, är vad Stockdale paradoxen handlar om. Stockdale var en amerikansk militär som blev tillfångatagen under det andra världskriget i kampen mot Japan. Han satt fängslad i 8 år tillsammans med andra soldater. Han torterades systematiskt under flera tillfällen. Det han lade märke till var att optimisterna inte hade samma överlevnadsfrekvens som de som hade en realistisk syn på sin svåra situation. Medan optimisterna tänkte kortsiktigt och försökte förmildra omständigheterna, accepterade Stockdale  sin situation men utan att ge upp hoppet om att en dag bli fri.

Acceptera din nuvarande situation

De som satte kortsiktiga mål såsom ”vi kommer hem till jul” eller när julen passerat ”vi kommer hem till påsk” och så vidare, klarade inte av besvikelserna när det inte skedde och tvivlen började dyka upp. Stockdale accepterade situationen och gjorde det bästa av den. Han skapade ett knacksystem för att kunna kommunicera med andra fångar, han smugglade ut information och han gjorde ett system för att bättre uthärda tortyr. Han var en av de få som överlevde. Collins, den kända författaren till boken Good to Great uppmärksammade att framgångsrika företag levde efter en Stockdale paradox.

Tro på din sak men var ärlig; tvivla inte på att du kan nå dina mål, hur udda eller avlägsna de än verkar vara, eller hur många kritiker du än har. Men var samtidigt ärlig gentemot dig själv gällande din nuvarande situation. Förnekelse kan fungera kortsiktigt men slår alltid tillbaka förr eller senare. 

 

Kommentera