Om konsten att bry sig

Alla bryr sig om något. En del bryr sig om sitt hår andra om hur det går och en del om hur man mår. En del bryr sig om vad de ser, andra bryr sig mer och en del bryr sig om fler. Att bry sig är att beröras, att låta andra höras och inte förstöras.

Vem bryr du dig om?

Kommentera