Konsten att vara efterklok är ingen konst

on

Människan är utrustad med en rad system i syftet att överleva. Utöver fysiologiska system har vi en rad olika tankestrategier för att göra vår omvärld begriplig. Men ibland lurar vi oss själva till att tro att vi är smartare än andra såsom exempelvis när vi diskuterar en händelse som inträffat och vad som var det optimala sättet att hantera situationen. Att se det optimala handlandet när konsekvensen är känd går inte att jämföra med när vi inte känner till utgången.

Hind Sight – ”han borde inte ha provat det där”

Termen Hindsight Bias används för att beskriva hur man är efterklok. Med andra ord man vet precis vad man borde ha gjort helt enkelt för att man har information om förloppet och vad som faktiskt hände. Man har inte lika många klara uppfattningar när utgången är oviss. Låt oss ta Drottninggatan som ett exempel. Vissa tyckte att det var idiotiskt att placera ut hinder, i detta fall lejon, som inte var tillräckligt tunga. Det blev en självklarhet först när någon rammat dom så att de välte. Det var inte särskilt många som tänkte på det innan attacken.

Hind sight med sur eftersmak

En annan händelse fick en bydligt allvarligare konsekvens. En barnmorska och läkare blev prickade för sin hantering av en förlossning där barnet dog. Den utredande panelen som inte bestod av medicinska experter menade att man tagit ”orimligt lång tid på sig” under själva utdrivningsskedet utan att sätta in akut kejsarsnitt. I en jämförelse mellan journaler och riktlinjer framkom att man inte hade överskridit någon tidsgräns. Men båda blev prickade detta till trots. Till saken hör att de blivande föräldrarna hade filmat förlossningen och den videon visades för panelen. Att titta på ett förlopp när man redan vet utgången påverkar vår objektivitet. Vi har lätt att tycka att ett visst handlande är uppenbart. Detta är att vara efterklok – Hind sight.

En sorglig historia med ett orättfärdigt beslut. Ett beslut som föranledde både barnmorska och läkare att avsluta sina tjänster och arbeta på annan ort och med andra uppgifter.

Kommentera