Utvecklingsdag

Idag är en dag då jag inte är på Ylab. Jag ska istället möta en grupp experter för att lyssna på deras uppfattning om Ylab och vår Wellcaremetod. Det är alltid nyttigt med ett utomperspektiv för som alla vet är det lätt att bli hemmablind. Det ger även massor med energi när kunniga människor delar med sig av sina erfarenheter. Det finns alltid så mycket att lära sig men inte alltid lika mycket tid som behövs. Så möten som idag där man samlat flera på en och samma gång är ovärderligt.

När man brinner för det man gör är det viktigt att inte brinna upp.

Kommentera