Vikten är inte allt

on

Varje dag möter jag ett stort antal tappra personer som lider av ortorexia atletika det vill säga fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med tvångsmässig träning. Ortorexibehandling innehåller både kost- och träningsreglering, individuell terapi och utbildning och är minst sagt krävande för de som går igenom processen.

Ibland undrar jag varför så många utomstående och även behandlare med för den delen, bara mäter framgång efter hur mycket personen äter och/eller går upp i vikt. Framsteg i behandling innehåller så mycket mer. Ingen tillfrisknar med enbart mer mat och viktuppgång. Det kan vara minst sagt nedbrytande för de som kämpar när omgivningen inte ser hur man kämpar och de framsteg som man gör utöver viktökning.

Att förändra sitt beteende kräver vilja.  Att förändra sina tankar kräver mod. Mod och vilja i all ära men takten måste anpassas till var och en. 

Kommentera