Populär vetenskaplig kommunikation

Idag fick jag nöjet att få lyssna på en föreläsning med professor Gail Cardew om vetenskaplig kommunikation. Hon är verksam på the Royal Institution i London ett institut som grundades av den dåvarande presidenten för Royal Society Joseph Banks. RI har i uppdrag att förbättra vetenskaplig kommunikation till allmänheten vilket man konstaterat fungerat ”sådär” under 200 års tid. RI var bland annat det institut där Carl Sagan med flera kända forskare höll sin Julföreläsningar vilket förblivit en tradition i över 200 år.

SVÅRT ATT NÅ FRAM TILL VANLIGT FOLK

Bland de olika problem som man ser finns naturligtvis fake news men även andra hinder som att allmänheten tycker vetenskap är tråkigt, man är misstänksam, informations överbelastning, tidsbrist och mycket annat. Flertalet Brittersägs lita på vetenskap men inte alltid på forskarnas objektivitet vilket är lite sorgligt.

OMBYTLIGA FORSKARE?

Undrar om det är samma sak här? Jag hör ofta att man säger ”igår sa man si och idag säger man så” med antydan om att forskare byter ståndpunkt. Visst kan det vara så för det är forskningens uppgift att försöka falsifiera nya rön för att säkerställa att det verkligen verkar vara en rimlig slutsats som man dragit i någon studie.

Jag får en känsla av att man ibland glömmer bort att det inte är forskarna som skriver rubrikerna i kvällstidningarna. När en vetenskaplig nyhet når kvällspressen har den vinklats och förenklats till den grad att man ibland inte känner igen vilken studie det handlar om.

Hur som helst, det är en kul kurs i vetenskaplig kommunikation som jag tar nu bara för nöjets skull.

 

 

 

Kommentera