Patienten i centrum

on

Det talas mycket om att sätta patienten i centrum vilket kan låta som en självklarhet. Det är ju huvudpersonen i rummet. Utan patienten behövs ingen annan korto och gott. Förbättringspotential finns definitivt så här kommer några tips för professionella att beakta i sina möten med patienter eller klienter.

Patientpedagogik

1 Tala inte som till barn. Patienten är sällan obegåvad.

2. Tala ”till” och inte ”om” patienten.

3. Involvera patienten i planen. Det gäller ju denne.

4. Respektera patienter som vill ta del av beslutsfattande.

5. Prata inte om hur stressad du är för att hinna med ditt privatliv inför patienten.

6. Respektera sekretess och integritet.

7. Förklara facktermer.

8. Lyssna på patienten som är den som vet hur det känns.

9. Be om ursäkt om det blivit förseningar.

10. Kom ihåg att det handlar om människor – inte objekt.

 

Kommentera