Filmning på Ylab

Så var det dags igen att filma på Ylab. Den här gången handlar det om träning för gravida vilket är del i ett spännande koncept som vi arbetar med just nu. Filmare och fotograf Anton är definitivt inte ny i sammanhanget. Han och jag arbetade för tidningen Hälsa under flera år vilket innebar flera plåtningar…

Kropphets pressar Gravida kvinnor P4 Radio Halland idag

Nu har kroppshetsen även nått gravida kvinnor. Socialstyrelsens nya riktlinjer för kost och fysisk aktivitet varnar gravida kvinnor för kraftig övervikt, sjukdomar och konsekvenser för barnet. Barnmorskor propagerar för amning för att undvika att barnet blir överviktigt. Bloggerskor visar sina magrutor någon vecka efter förlossningen. Ett ortorektiskt samhälle med gravida som bantar av rädsla. ENERGI…

Graviditet och träning under den första trimestern

En graviditet brukar indelas i tre trimestrar om tre månader vardera. Under den första trimestern sker en rad fysiologiska förändringar som inte syns på insidan men som definitivt brukar vara märkbart för den gravida kvinnan. De vanligaste kännetecknen brukar vara illamående och trötthet som man åtgärdar allra bäst med vad kroppen behöver nämligen mat och…

Kött under graviditet & missbruksrisk hos barnet

Uteslutande av kött kan öka risk för missbruk hos avkomman Att minska köttintag är ofta rekommenderat i allmänna hälsoråd (och i miljöhänseende) men minskning under graviditet har visat sig ge oönskade effekter hos de gravida kvinnornas barn senare i livet. I en nyligen publicerad studie (Hibbeln et al., 2017) fann man att lågt eller inget…