Kött under graviditet & missbruksrisk hos barnet

Uteslutande av kött kan öka risk för missbruk hos avkomman

Att minska köttintag är ofta rekommenderat i allmänna hälsoråd (och i miljöhänseende) men minskning under graviditet har visat sig ge oönskade effekter hos de gravida kvinnornas barn senare i livet. I en nyligen publicerad studie (Hibbeln et al., 2017) fann man att lågt eller inget intag av kött under graviditet ökade risken för missbruk av alkohol, tobak och cannabis hos de femtonåriga barn man undersökte.  Ju mindre köttintag under graviditeten desto större förekomst av missbruk hos avkommorna när de nått femton års ålder.

Gravida bör få i sig B12 och järn

Drygt 14 000 gravida kvinnor ingick i studien och av dessa kvinnors barn undersöktes 5228 femtonåringar.  Författarna hänvisar till bristen på B12 vitamin som en avgörande förklaring till den ökade risken för missbruk hos avkommorna. B12 är avgörande för DNA metylering vilket lite förenklat innenbär en kemisk påverkan på DNA när ett foster utvecklas.

Ta det med ro

Min egen kommentar till detta är att man inte bör tolka resultaten som en attack på vegetarisk kost utan snarare uppmärksamma B12 vitamin (och järn) brist som då måste åtgärdas på annat sätt om kött är uteslutet av etiska skäl. Gravida kvinnor har lätt för att bli oroliga och är överösta med förmaningar och råd från alla från branmorskor till grannens kusin.  Lagom är bäst ideologin får nog gälla här för oro har de flesta nog av ändå.

Det finns en hel del att fundera över i artikelns diskussionsavsnitt för dig som är intressserad.

REF: Hibbeln, JR., SanGIovanni, J., Emmett, P., Northstone, K., Davis, J., & Heron, J. (2017). Meat consumption during pregnancy and substance misuse among adolescent offsring: stratification of TCN2 genetci variants. Alcohol. Clin. Exp. Res. DIO:10.1111/accer.13494.

 

 

 

 

Kommentera