Kropphets pressar Gravida kvinnor P4 Radio Halland idag

Nu har kroppshetsen även nått gravida kvinnor. Socialstyrelsens nya riktlinjer för kost och fysisk aktivitet varnar gravida kvinnor för kraftig övervikt, sjukdomar och konsekvenser för barnet. Barnmorskor propagerar för amning för att undvika att barnet blir överviktigt. Bloggerskor visar sina magrutor någon vecka efter förlossningen. Ett ortorektiskt samhälle med gravida som bantar av rädsla.

ENERGI OCH NÄRING är inte samma sak

De nationella riktlinjerna rekommenderar samma kost- och motionsråd till gravida som för allmänheten (150 minuter måttlig intensitet eller 75 minuter högintensiv träning m.m.). Detta trots att Livsmedelsverkets kostindex (som riktlinjerna följer) baseras på näringsintag och inte energi. Sedan när ger ett bristfälligt näringsintag viktökning? Övervikt är ett resultat av för många kalorier in i förhållande till ut, något som kostindex inte berör.

Graviditetsträning är specifik

Motion under graviditet bör inte alls vara detsamma som för allmänheten. Den första trimestern kan var fylld av trötthet och illamående på grund av hormonella förändringar. Upplevda krav på ett visst antal timmar fysisk träning och aktivitet per vecka (med hot om övervikt och sjukdom om man inte fullföljer) kan hindra kvinnan från behövlig vila. Den sista trimestern är tung och inte alltid lämplig för högintensiv träning även om graviditeten är normal.

Det mest besynnerliga är att riktlinjerna inte innehåller gränsdragning åt båda hållen dvs när är man för aktiv och när äter man för lite. Jag möter gravida kvinnor som tävlar om att gå upp minst i vikt och gråter för att de riskerar att få hängmage efter graviditeten. Är det det som bör vara i fokus? Var finns det psykiska välbefinnandet i riktlinjerna?

IDAG 14.15 Talar jag MED P4 Radio Halland i ÄMNET. SÄNDS TROLIGTVIS 15.00.

2 kommentarer Lägg till din

  1. Madelene Håll skriver:

    Bra där Yvonne!! Att du bringar lite reda i den förvirring som råder. Det måste väl gå att hålla isär begreppen. Näring, energi och aktivitet.
    Den där sabla vikten av vikten! Varför är den viktigare än välmående och glädjen över att föda ett friskt barn? Eller välmående i största allmänhet. Att känna sig fri. Inte fjättrad vid krav.

  2. linyvonne skriver:

    Tack för stödet i den här angelägna men känsliga frågan.

Kommentera